English website
Útgáfa
Samkvæmt lögum Skógræktarfélags Íslands er eitt af meginmarkmiðum þess að veita fræðslu um skóg-og trjárækt og gildi þess fyrir þjóðfélagið í heild, enda er þekking grundvallaratriði til þess að ná góðum árangri í skógrækt. Í því skyni stendur félagið, í samvinnu við skógræktarfélögin og aðra góða samstarfsaðila, fyrir fjölbreyttu fræðslu- og útgáfustarfi.

Frá stofnun félagsins árið 1930 hefur það gefið út Skógræktarritið (áður Ársrit Skógræktarfélags Íslands), sem er eina tímaritið helgað skógrækt hér á landi. Hefur það verið aðal vettvangur skrifa íslenskra skógfræðinga og skógræktaráhugafólks um skógrækt og tengd málefni og hafa birst í því hinar fjölbreytilegustu greinar tengdar því.


Einnig gefur félagið út fréttablað, Laufblaðið, þar sem birtar eru fréttir af því helsta sem er á döfinni hjá skógræktarfélögunum og í íslenskri skógrækt almennt, en blaðinu er dreift til allra félagsmanna í skógræktarfélögunum. Með Laufblaðinu fylgir reglulega sérritið Frækornið, þar sem fjallað er sérstaklega um afmarkaða þætti skógræktar, til dæmis einstakar trjátegundir.


Fyrir utan hina venjubundnu útgáfu Skógræktarfélags Íslands á Skógræktarritinu, Laufblaðinu og Frækorninu hefur félagið í gegnum tíðina gefið út ýmis stök, tilfallandi rit – bæklinga, afmælisrit og fleira.