English website
Umsókn um styrk úr Landgræðslusjóði


Allar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál


Heiti og staðsetning verkefnis
Skógræktarfélag
Ábyrgðarmaður verkefnis
Netfang ábyrgðarmanns
Sími ábyrgðarmanns

Lýsing á verkefninu:
(markmið, gagnsemi & fyrri aðgerðir)

Framkvæmdaáætlun

Sundurliðuð kostnaðaráætlun

eða fylgiskjal
Styrkupphæð sem sótt er um
Upplýsingar um aðra styrktar- eða samstarfsaðila:
(ef um slíkt er að ræða)

Önnur atriði er máli kunna að skipta